Wat is mijn IP ?
     
Uw gegevens      Whois      FAQ

Wat is Information Technology Infrastructure Library (ITIL)?

ITIL is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van een ICT organisatie. Een reeks publicaties van beste praktijkoplossingen op het gebied van beheer van IT. Met andere woorden: richtlijnen hoe de IT dienstverlener het beste kan garanderen dat zijn klanten producten en diensten krijgt die zij verlangen. Uitgangspunten zijn een systematische aanpak van het beheer en een procesmatige benadering van de bedrijfsorganisatie. Via het ITIL-beheermodel wordt een beeld van de samenhang van werkprocessen (voor met name het beheer van de infrastructuur) onderkend en tevens wordt er een houvast aangeboden om die werkprocessen in te vullen en te optimaliseren.[terug naar lijst]